Over ons

De missie van Stichting Carrousel is om te zorgen dat mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en erbij kunnen horen. Wij willen dat zij een goed leven kunnen leiden, op de manier die zij zélf graag willen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Marijke Blom – voorzitter – afkomstig van KansPlus-Sien Eindhoven e.o.
  • Hans Jonkers – secretaris – afkomstig van KansPlus Valkenswaard e.o.
  • Ad Schoenmakers – penningmeester – afkomstig van KansPlus Best-Oirschot

Stichting Carrousel vraagt namens de drie afdelingen subsidie aan bij de gemeenten in het hele werkgebied, zodat de activiteiten voor de deelnemers betaalbaar blijven. Daarnaast helpt Stichting Carrousel de coördinatoren van activiteiten van de afdelingen bij het werven en behouden van vrijwilligers.

Regionaal werkend

Het uitgangspunt is: normaal waar dat kan en aangepast waar dat nodig is. Uit onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan passende activiteiten en dat blijkt ook wel uit het aantal deelnemers. Het is niet altijd mogelijk of zinvol om iedere activiteit op lokaal niveau aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een zwemclub: daarvoor is nu eenmaal een zwembad nodig met de juiste voorzieningen en dat is niet in iedere gemeente te vinden. Of denk aan een activiteit voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. De doelgroep is – gelukkig – niet zo groot dat we dit overal moeten invullen. Een bepaalde schaalgrootte is noodzakelijk. Door de samenwerking tussen de drie ledengroepen kunnen deelnemers uit het gezamenlijke werkgebied zonder probleem deelnemen aan de activiteiten en vakantieweken, ook als deze niet in de eigen stad of dorp plaatsvinden.

MEE De Meent Groep

Stichting Carrousel heeft aan Mee de Meent Groep gevraagd om de stichting te ondersteunen. MEE Zuidoostbrabant voert voor ons het secretariaat uit en onderhoudt samen met het bestuur de contacten met de gemeenten in ons werkgebied. Bovendien helpt MEE bij het vrijwilligersbeleid: het werven en behouden van vrijwilligers, deskundigheidsbevordering en het aanvragen van VOG’s.

ANBI

Stichting Carrousel heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden, behalve een bedrag voor reis- en onkosten.

De jaarplanning voor komend jaar, het financieel en inhoudelijk verslag over het afgelopen jaar en het formulier informatieplicht ANBI vindt u hier: