Samenwerkingsverband van drie KansPlus (-Sien) organisaties

deelneemster en leiding

In Stichting Carrousel werken drie ledengroepen van KansPlus (en Sien) samen:

  • KansPlus Best-Oirschot
  • KansPlus-Sien Eindhoven e.o.
  • Vereniging KansPlus Valkenswaard e.o.

Het bestuur van Stichting Carrousel bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze bestuursleden zijn afkomstig uit de besturen van de drie ledengroepen, zodat iedere ledengroep vertegenwoordigd is.

De activiteiten van de ledengroepen zijn gericht op vrijetijdsbesteding, persoonlijke ontwikkeling en het versterken van sociale en familienetwerken. Dat laatste is belangrijk, omdat een goed netwerk voor een groot deel de kwaliteit van leven van onze deelnemers, c.q. leden bepaalt.

Robin speelt een spelletje

KansPlus Valkenswaard e.o.

In september 2022 is KansPlus Valkenswaard e.o. een zelfstandige vereniging geworden. Zelfstandig maar nog innig verbonden met de landelijke vereniging KansPlus in Houten. Belangrijke activiteiten zijn Kookclub de Smullers, Soos de Donderclub, Ontspanningsclubs De Uitlaat en De Vriendschap en Zwemclub De Dolfijnen. Daarnaast is er o.a. de jaarlijkse Familiedag en de ‘moederreis’.

Meer informatie: https://kansplusvalkenswaard.nl

KansPlus Best-Oirschot

KansPlus Best-Oirschot is een actieve ledengroep van de landelijke vereniging KansPlus. De leden kunnen onder andere meedoen aan Ontspanningsclub De Boemerang en Zwemclub Best-Oirschot. De laatste club vierde in 2023 haar 50-jarig jubileum.

KansPlus-Sien Eindhoven e.o.

KansPlus-Sien Eindhoven e.o. is qua werkgebied en het aantal inwoners de grootste van de drie ledengroepen. De activiteiten zijn onder te verdelen in clubs die door het jaar heen regelmatig bij elkaar komen, eendagsactiviteiten en vakantieweken.

Clubs die regelmatig bij elkaar komen zijn bijvoorbeeld Zwemclub het Zeepaardje, Sjoelclub de Eekhoorn, Snoez, Just4Fun en Samenbindt. Onder de eendagsactiviteiten vallen de Verwendag voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking, de Top Theaterdag en het Darttoernooi. In de zomer zijn er vier ‘vakantiekampen’: het Jeugd- en jongerenkamp, Sprinkhaankampen Wit en het Piroc Zomerkamp.

We zoeken graag de samenwerking met andere organisaties. In Eindhoven kun je bijvoorbeeld zwemmen in de Tongelreep en naar de Soos Anders Roze bij het COC. We werken bovendien nauw samen met de Eindhovense Federatie van Carnavalsverenigingen bij het organiseren van het Slaatjesbal.

Meer informatie: https://www.kansplus-sien.nl