Stichting Carrousel

Vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking

Net als iedereen willen mensen met een verstandelijke beperking graag gewoon meedoen in de samenleving. Naar school, werken, wonen én met een leuke invulling van hun vrije tijd. Veel van hen hebben daar wat hulp bij nodig.

Het lukt niet iedereen om mee te doen aan ‘normale’ activiteiten, hoe graag we ook een volledig inclusieve samenleving zouden willen hebben. Soms is het gewoon fijn of nodig om onder elkaar te zijn.

In een wijde regio rond Eindhoven organiseren drie ledengroepen van KansPlus (en Sien) diverse activiteiten voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Zij kunnen onder andere zwemmen, sjoelen, darten, naar een gezelligheidsclub of op vakantie.

Aan de activiteiten van de drie ledengroepen samen deden in 2022 in totaal 616 mensen mee. Ruim 300 enthousiaste vrijwilligers zetten zich hiervoor in: als begeleider, als coördinator/hoofdleiding of als bestuurslid.