Gedragscode vrijwilligers

Stichting Carrousel en de betrokken KansPlus-organisaties staan voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, openheid, transparantie en veiligheid staan daarbij centraal. Deze begrippen vormen de basis voor onze gedragscode.

Externe vertrouwenspersoon

Discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten zijn problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. Van dit ongewenste gedrag kan men veel last hebben. Wij vinden het belangrijk hiervoor aandacht te hebben.

Wanneer onze deelnemers en vrijwilligers te maken hebben met ongewenst gedrag, kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon: Elize Harmelink. Zij is te bereiken via e.harmelink@meedemeentgroep.nl of via 06 43 36 66 42. De gesprekken met de externe vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Het bestuur van Stichting Carrousel mag zich wel, één keer per jaar, anoniem en op hoofdlijnen laten informeren over eventuele gebeurtenissen.