Welkom op de website van Stichting Carrousel

In onze samenleving behoren burgers zelf eigen verantwoordelijkheid te dragen voor de manier waarop ze hun leven inrichten. Maar niet iedereen kan dat.
Mensen met een verstandelijke beperking willen ook graag meedoen in de samenleving.  Naast de zorg hebben ze ook hulp nodig bij het invullen van hun vrije tijd.
Daarom is de stichting Carrousel er om hen daarin te ondersteunen en om daarvoor voorwaarden te scheppen.
Op deze website vindt u alle informatie over onze stichting en de activiteiten die worden en zijn georganiseerd.