Verwendag 2018

Op 14 april 2018 is er weer een verwendag. Zie voor alle gegevens de agenda!


2014: kansen en uitdagingen

Dit jaar wordt opnieuw een jaar met kansen en uitdagingen. Door stapeling van allerlei extra kosten wordt het budget waarmee mensen met een verstandelijke beperking moeten rondkomen, steeds krapper. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de AWBZ en dat brengt onvermijdelijk versobering met zich mee. Dat stelt niet alleen gemeenten voor uitdagingen, maar ook Stichting Carrousel. Wij vinden het belangrijk om nieuwe maatschappelijke tendensen, zoals de participatiesamenleving, meer accent op gemeente- en wijkniveau, te vertalen in nieuw beleid en aanpassing van activiteiten, in evenwicht met afnemende middelen.


Welkom op de website van Stichting Carrousel

In onze samenleving behoren burgers zelf eigen verantwoordelijkheid te dragen voor de manier waarop ze hun leven inrichten. Maar niet iedereen kan dat.
Mensen met een verstandelijke beperking willen ook graag meedoen in de samenleving.  Naast de zorg hebben ze ook hulp nodig bij het invullen van hun vrije tijd.
Daarom is de stichting Carrousel er om hen daarin te ondersteunen en om daarvoor voorwaarden te scheppen.
Op deze website vindt u alle informatie over onze stichting en de activiteiten die worden en zijn georganiseerd.