2015 Verwendag, darten en overige info

In 2015 zijn verwendag en darten succesvol verlopen. Beide activiteiten hebben , met respectievelijk 50 en 66 deelnemers,hun waarde bewezen.

De clubs, Big Bleek II en De Knots in Bergeijk, zijn gestopt met hun activiteit. Daar staat tegenover dat Disco René in Nuenen, na een opstart eind 2014,in 2015 succesvol is doorgegaan met nu 25 deelnemers.

Na ruim 22 jaar werkzaam te zijn geweest bij MEE Zuid-Oostbrabant heeft Lucas Middelhof in december 2015 afscheid genomen van deze organisatie en ook van de Stichting Carrousel.

Zijn plaats bij MEE Zuid-Oostbrabant  en de Stichting Carrousel zal worden ingenomen door Jeannette van den Tillaart.


2014: kansen en uitdagingen

Dit jaar wordt opnieuw een jaar met kansen en uitdagingen. Door stapeling van allerlei extra kosten wordt het budget waarmee mensen met een verstandelijke beperking moeten rondkomen, steeds krapper. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de AWBZ en dat brengt onvermijdelijk versobering met zich mee. Dat stelt niet alleen gemeenten voor uitdagingen, maar ook Stichting Carrousel. Wij vinden het belangrijk om nieuwe maatschappelijke tendensen, zoals de participatiesamenleving, meer accent op gemeente- en wijkniveau, te vertalen in nieuw beleid en aanpassing van activiteiten, in evenwicht met afnemende middelen.


Welkom op de website van Stichting Carrousel

In onze samenleving behoren burgers zelf eigen verantwoordelijkheid te dragen voor de manier waarop ze hun leven inrichten. Maar niet iedereen kan dat.
Mensen met een verstandelijke beperking willen ook graag meedoen in de samenleving.  Naast de zorg hebben ze ook hulp nodig bij het invullen van hun vrije tijd.
Daarom is de stichting Carrousel er om hen daarin te ondersteunen en om daarvoor voorwaarden te scheppen.
Op deze website vindt u alle informatie over onze stichting en de activiteiten die worden en zijn georganiseerd.