2014: kansen en uitdagingen

Dit jaar wordt opnieuw een jaar met kansen en uitdagingen. Door stapeling van allerlei extra kosten wordt het budget waarmee mensen met een verstandelijke beperking moeten rondkomen, steeds krapper. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de AWBZ en dat brengt onvermijdelijk versobering met zich mee. Dat stelt niet alleen gemeenten voor uitdagingen, maar ook Stichting Carrousel. Wij vinden het belangrijk om nieuwe maatschappelijke tendensen, zoals de participatiesamenleving, meer accent op gemeente- en wijkniveau, te vertalen in nieuw beleid en aanpassing van activiteiten, in evenwicht met afnemende middelen.